Ønsker dere som er medlemmer i NHK å støtte klubben? Da har vår hovedsponsor Zola Hund og Katt gitt dere mulighet til det.

Hvis dere registrerer dere i nettbutikken der som medlem av NHK vil kubben få 10% av alt salg medlemmene gjør. Medlemmene vil ikke få rabatter utover det, men dette kan være med å støtte klubben.

Dette tilbudet gjelder kun kjøp i nettbutikken. 

Vi vil takke Zola hund & katt for godt samarbeid og støtte i 2017, takker for at dere vil være vår  hovedsponsor også i 2018.