Årsmøte 15/2 på Åse klokken 1830. Saker som skal være med på generalforsamlingen må være mottatt styret innen 07.01.2018. Sendes til kasserer@nordhordland-hundeklubb.no

Forslag til valgkomiteen sendes til audun-kv@online.no innen 31.12.2017.

Disse står på valg:

Formann Birte Vollset

Tore Kalnes

Katrine Kjørlaug

Siren Næs

Gro Halås

Varamenn:

Sissel Kvamme

Marianne Søgnesand