Vår leder av utstillingskomiteen takker for seg etter utstillingen i 2018 og vi ønsker velkommen til Siren Næs og May Britt Haugland som har sagt ja til å ta utstillingen videre i 2019.

 Vi takker Gro Halås for den flotte jobben hun har gjort og ønsker Siren Næs og May Britt Haugland lykke til med jobben de skal ta fatt på.

Styret håper at medlemmene og spesielt de som driver med utstilling ser verdien i forsett ha dette tilbudet. For at dette skal være liv laga i fremtiden må de som vil ha utstillinger stille mer opp og være med å jobbe på utstillingen selve helgen. De fleste stiller bare en dag og hvis mange melder seg så blir det ikke så mye på få personer.

Still opp og hjelp slik at det blir mange utstillinger i fremtiden.

For styret Birte Vollset