Hvorfor nye regler? Styret forventer at ny kunstgressbane vil føre til vesentlig bedre treningsforhold for klubbens medlemmer og hunder. Kunstgresset er imidlertid sårbart for skader ved feil bruk. Treningsbanen vil derfor bli låst for å hindre uvedkommende i å benytte banen.

Den nye kunstgressbanen vil kreve jevnlig vedlikehold. Dette innebærer at klubbens medlemmer må bidra med flere dugnadstimer enn tidligere for å ta vare på vår nye kunstgressbane. Styret har derfor utarbeidet nye regler.

Regel for bruk av banen:

* Kun medlemmer av NHK kan trene på banen.

* Alle medlemmer kan trene på klubbens fellestreninger eller sammen med et medlem med nøkkel utenom fellestreningene.

* Man må ha vært medlem i NHK i minimum ett år og bidratt med minst 10 dugnadstimer siste 12 måneder før en kan be om å få utlevert nøkkel.

* Depositum for utlevering av nøkkel: Kr. 100. Tilbakebetales ved innlevering av nøkkel.

* Medlemmer (gjelder også æresmedlemmer) som har nøkkel må også bidra med 10 timer dugnad pr år. Alle medlemmer har selv ansvar for å føre dugnadstimer og levere inn dugnadslister til sekretær før 30/6 hvert år.

* Nøkkel skal innleveres hvis en ikke oppfyller kriteriene. Unnlatelse kan føre til utestengelse fra klubben.

* Ved mistet nøkkel og ønske om å få utlevert ny vil koste kr 300,-

* Medlemmer som konkurrerer i agility må bidra til gjennomføring av klubbens nybegynnertreninger ved behov.

* Medlemmer hos NHK som konkurrerer eller stiller på klubbens arrangementer må forvente å bli satt opp på arbeidslister på klubbens arrangementer.

* PÅ ALLE klubbens treninger, både offisielle og uoffisielle, skal det rulleres på fører ved flere hunder, og ikke hund.

* Lås til alle portene til banen vil henge i container. Alle som skal trene må hente ut nøkkel og innrette seg etter de reglene som til enhver tid gjelder for bruk av banen.

* Det er ikke tillatt å låne ut nøkler til andre, unntak innen samme husholdning.

Eksempler på hva som gir dugnadstimer (listen er ikke uttømmende):

* Klargjøring til klubbens arrangementer, dugnad/kakebaking

* Henting/bringing av dommere til stevne/utstilling - 2 timer pr stevnedag

* Hjelpe til på stevner - antall timer en jobber

* Stevneleder/dataansvarlig på konkurranse/utstilling - 5 timer pr stevnedag

* Vaktordning/treningsansvarlig for aktiviteter, 2 timer pr vakt

Her finner du reglene i PDF