Protokoll fra årsmøte i Nordhordland Hundeklubb 15 februar finner du her