Innkalling til Årsmøte 2018 Nordhordland Hundeklubb 15 februar kl. 18.30

Sted: Klubblokalet på Åse.

Om du ønsker årsmøtepapirene tilsend på forhånd ta kontakt med Birte Vollset.

Innkallingen finner du Her